ธุรกิจของเรา

UREKA ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบมุ่งกระจายธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการเจิรญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงสร้างธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
ธุรกิจสาธารณูปโภค ที่เป็นธุรกิจสัปทานระยะยาวมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงทางธุรกิจ และธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลที่มุ่งเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่สอดคล้องกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่

 • 21 ดำเนินธุรกิจ
  มากว่า 20 ปี
 • 534 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนบริษัท
  534,446,521.75 บาท
 • 1,691 .85 ล้านบาท สินทรัพย์รวม
  ณ 31 ธค 2022
 • 8 รางวัลการันตรี
  กว่า 8 รางวัล

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์หลายกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์