25 เม.ย. 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Share