กลุ่มบริษัท คือ
บริษัท โมเดิร์น ซินเนอยี่ จำกัด

(ชื่อเดิม บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด)

ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นบริษัทย่อย โดย บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ทำธุรกิจทางานโครงสร้าง และระบบสาธารณูปโภคให้แก่ภาครัฐ ในปี 2562 บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด ได้เข้าร่วมประมูลงาน 1 งาน กับการประปาส่วนภูมิภาค แต่ได้มีการยกเลิกการประมูลครั้งนั้นไปเนื่องจากว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ เพียงเจ้าเดียว

จากนั้นได้เข้าร่วมในการประมูลครั้งใหม่ในเดือนมกราคม 2563 และเป็นผู้ชนะการประมูล

ได้เข้าลงนามผูกพันสัญญา กับการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 สัญญา คือ สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 521,220,000 บาท และสัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน น้ำ ประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทองการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 520,344,000 บาท