ระบบผลิตอัตโนมัติ

ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ ด้วยต้นทุนที่ถูกลง และผลิตผลสูงขึ้น โดยมีทั้งงานการจัดเรียงชิ้นงาน ระบบการเอางานเข้าออกจากเครื่องจักรอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ อาทิ การเอางานเข้าออกเครื่องจักร การหยอดกาว การเชื่อม การตัดโดย Laser การหยิบจับชิ้นงาน การขัดผิว เป็นต้น