โรโบติกส์ แอนด์ โลจิสติกส์

โรโบติกส์ แอนด์ โลจิสติกส์

บริษัท Geek+ technology
บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัท Geek+ ที่เติบโตด้วยเทคโนโลยีตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางย่านนวัตกรรมเมืองปักกิ่ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งพัฒนางานด้าน logistic และ คลังสินค้า  Geek+ได้นำหุ่นยนต์และ AI เข้ามาช่วยในการจัดการระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าด้วยแนวคิด “หุ่นยนต์คลังสินค้า” โดยจัดหา และให้บริการแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาภายในและประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าเฉพาะทางของบริษัทยูเรกา  ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถูกพัฒนาด้วยสิทธิบัตรของบริษัทฯ และการผลิตตามระบบสากล
ผลิตภัฑณ์ที่ Geek+ มีประกอบด้วย ระบบหุ่นยนต์ขนถ่ายย้ายของอัจฉริยะ เหมาะกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, อิเล็คโทรนิคส์, สินค้าอุปโภคบริโภคหรือ เวชภัณฑ์ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมผลิต โลจิสติก หรือในซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่
 
รางวัลที่ได้รับ
2560 –  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจาก  LT Summit( การประชุมด้านนวัตกรรมประจำปีของยุโรบ)
2559 – รางวัล 100 บริษัทที่เติบโตด้วยนวัตกรรม โดยได้รับรางวัลในฐานะ
- บริษัทที่มีแบรนด์ด้าน logistic เข้มแข็งในประเทศ
- 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์ AGV Robot ในประเทศ
- 1 ใน 10 บริษัทที่เติบโตที่สุดในปี 2558-2559 (ด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะ)
- รางวัลนวัตกรรมจากเมืองเฉิงจิน