ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ

ช่วยให้การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การเบิกจ่ายสินค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ลดต้นทุนการดำเนินงานและ เป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า ผ่านระบบอัจฉริยะ เรามีสินค้าให้เลือกมากมาย ทั้งคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบการเคลื่อนที่ตามราง(RGV) และระบบ AGV