พันธมิตร

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประเภทออกแบบและผลิตสินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและทวีปเอเชียในการให้บริการลูกค้า บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมประสานงานกับกลุ่มบริษัทพันธมิตรประเทศญี่ปุ่นดังนี้

เครื่องจักร

Estic

For Nut runner machine

Vetor

For Making machine

Cosmo

For Leak tester machine

Fuji Iron works

For Machining machine

ระบบผลิตอัตโนมัติ

NTN

For Part feeder

Janome

A

Kuka

A

Nachi

A

ระบบจัดเก็บอัตโนมัติ

Robo Techlog

A

Geek+

A

Huade Racking

A

ประหยัดพลังงาน

BestUnix

For Chiller