วิสัยทัศน์

"ช่วยประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับชาติอื่นๆได้ โดยการเพิ่มผลิตผลผ่านระบบอัตโนมัติ อัจฉริยะ"

เหตุการณ์ สำคัญของบริษัทฯ

2560
 • รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 สาขาการเกษตรและการแปรรูป
2559
 • ได้รับรางวัล องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
2557
 • เปิดสาขาชลบุรี ณ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการทางวิศวกรรมและติดต่อประสานงานขายในเขตชลบุรี และระยอง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
 • ได้รับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ก (Thailand Trust Mark) TTM จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพทางด้านสินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือได้ในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก
 • จัดตั้งบริษัทย่อย EUREKA DESIGN INDIA PRIVATE LIMITED ณ เมืองฮายานา ประเทศอินเดีย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
 • จัดตั้งบริษัทย่อย PT. EUREKA DESIGN INDONESIA ณ เมืองซิการัง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

A

A

2556
 • ได้รับรางวัล 5ส Model Award ประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
 • แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ปี 2556
2554
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจาก 60.00 ล้านบาทเป็น 85.00 ล้านบาท
2552
 • ย้ายโรงงานมายังตำแหน่งปัจจุบันที่ลำลูกกาพื้นที่กว่า 2,300 ตารางเมตร
2550
 • ส่งออกเครื่องจักรไปยังต่างประเทศ
2548
 • เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับ AC Servo nut runner จาก Estic Corporation ประเทศญี่ปุ่น
2545
 • ก่อตั้ง บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด มุ่งเน้นในการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์