UREKA เผยผู้ประกอบการกำไร 2 เด้ง นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต

UREKA เผยผู้ประกอบการกำไร 2 เด้ง นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต บีโอไอเว้นภาษี-ต้นทุนลดฮวบ! ดันผู้ผลิตอุตฯหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าสู่ยุคทอง

คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA และในฐานะรองนายกสมาคม Thai Automation and Robotics Association : TARA ร่วมเสวนาในงาน "การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ" ภายใต้หัวข้อ "มุมมองผู้ประกอบการต่อการใช้หุ่นยนย์และเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และความพร้อมของ SI สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ซึ่งภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนโยบายของ BOI ที่ให้การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยหากเป็นการลงทุนที่มีสัดส่วนการทำงานในประเทศไทยเกิน 30% ของมูลค่าโครงการ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 100% ของมูลค่าโครงการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่กันยายน 2560 - สิ้นปี 2563 ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง อันจะนำมาสู่ยุคทองของผู้ประกอบการในการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในประเทศไทย เพิ่อลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน