UREKA รับทุนอุดหนุนจาก สนช. พัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

UREKA รับมอบทุนอุดหนุน 2.39 ลบ. จากสนช. เพื่อนำไปพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบทุนอุตหนุนภายใต้โครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" ในวงเงินไม่เกิน 2.39 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช) สำหรับนำไปพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ("Warehouse Automation")

ที่มา : ข่าวหุ้น วันที่ 26 กรกฎาคม 2560