UREKA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ (กลาง) ประธานกรรมการ ,คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยตั้งเป้าผลประกอบการในปี 2560 ให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เน้นการขายงานด้านระบบอัตโนมัติในทุกอุตสาหกรรม พร้อมวางเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 420 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีงานที่รับออเดอร์ใหม่ในปี 2560 นี้ รวมประมาณ 111 ล้านบาท และงาน backlog ในมือยกมาจากปี 2559 ประมาณ 90 ล้านบาท