วิสาหกิจชุมชนก้าวไกลด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไทยทำ

วิสาหกิจชุมชนก้าวไกลด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไทยทำ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59
https://www.youtube.com/watch?v=giqd5PHrezQ

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 59
https://www.youtube.com/watch?v=TWj3fRehFlo