ลงนามเครื่องสีข้าวระดับชุมชน

วันที่ 27 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น. - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่าน ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและลงนามในสัญญาอนุญาตสิทธิในผลงานวิจัย เครื่องสีข้าวระดับชุมชน ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กับ บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด โดยทางบริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการเกษตร ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง