รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 สาขาการเกษตรและการแปรรูป

บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด ในกลุ่มบริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 สาขาการเกษตรและการแปรรูป รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากสมาคมเครื่องจักรกลไทย ด้วยผลงาน "เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบสายพาน" โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้บริหารบริษัทยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด คุณวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ศุนย์การประชุมไบเทค
บริษัทได้มีการพัฒนา ออกแบบ เครื่องจักร เครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดในการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับธุรกิจไทย