ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คุณวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ และคุณวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล ตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัทยุเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เป็นแห่งแรกในโครงการผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เรื่องระบบอัตโนมัติ รวมถึงความเชื่อมโยงในธุรกิจเครื่องจักรกับอุตสาหกรรมของไทย