ข่าวดี! UREKA ขายบริษัทย่อย-เดือนนี้รอรับเงิน 55 ลบ.

ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง-ลดภาระรายจ่าย หนุนผลงานปี62สดใส

บอร์ด UREKA อนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย 2 แห่ง มูลค่ารวม 55 ล้านบาทให้กับ “ศุภพน กิตติธนาลักษณ์” รอรับเงินภายในเดือน ก.ค.นี้เลย เผยส่งผลดีกับบริษัทฯ เหตุได้รับเงินสดมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน และลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง หนุนธุรกิจเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ พร้อมผลักดันผลประกอบการปีนี้สดใส

นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร โดยเสนอขาย หุ้นสามัญ จำนวน 4,999,998 หุ้น หรือคิดเป็น 99.99996 %ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และมีมูลค่ารายการรวม 29.50 ล้านบาท

สำหรับผู้เสนอขาย ประกอบด้วย นาย นรากร ราชพลสิทธิ์ มีสัดส่วนการถือหุ้น 0.00002% นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล มีสัดส่วนการถือหุ้น 0.00002% บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99996% และผู้ซื้อคือ นาย ศุภพน กิตติธนาลักษณ์ และเป็นคู่สัญญาที่ทำรายการไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยง
ขณะที่บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ดำเนินธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง UREKA มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% และมีจำนวนหุ้นเสนอขาย 1,900,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยมีมูลค่ารวม 25.50 ล้านบาท และผู้ซื้อคือ นาย ศุภพน กิตติธนาลักษณ์ และเป็นคู่สัญญาที่ทำรายการไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยง ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะชำระค่าซื้อหุ้นของ 2 บริษัทย่อยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2562

“การทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระรายจ่ายในบริษัทย่อย ที่มีผลขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน UREKA จะได้รับเงินสดเข้ามาเพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทฯมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ผลประกอบการปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย”นายลิศพัทธ์กล่าวในที่สุด