ขับเคลื่อนงานวิจัยเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. ได้จัดงาน”การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0”ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ห้องบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ โดยได้เชิญ บริษัท ยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โดย คุณพันธเกียรติ ฤชากำธร ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณภานุพงษ์ สังข์ลักษณ์ ได้เป็นตัวแทนนำเสนอเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน นักวิจัย และผู้เยี่ยมชม เป็นอย่างมาก