discover our business

24-05-2017

UREKA เตรียมรับอานิสงส์เต็มๆ หากภาครัฐงัดมาตรการภาษีกระตุ้นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

อ่านเพิ่มเติม

03-05-2017

UREKA คว้างานระบบทำความเย็น Chiller ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มูลค่า 23.7 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

28-04-2017

UREKA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

คลิปข่าว

06-10-2016

Business Innovation ความสำคัญของนวัตกรรมต่อ UREKA

14-11-2016

Company Snapshot by mai ตอนที่ 5 คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ (บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ / UREKA)